Mei-inoar Grien is een energiecoöperatie in de voormalige gemeente Ferwerderadiel die streeft naar duurzaamheid op het gebied van energie en is aangesloten bij Ùs Koöperaasje.

2021 © Copyright - Mei-inoar Grien