WAT EEN KANS!!
Probeer (gratis) een elektrische auto.
De auto wordt beschikbaar gesteld door de Elfwegentocht (www.elfwegentocht.nl) en Energiecoöperatie Mei-inoar Grien (www.mei-inoargrien.nl).
Er zijn 2 auto’s in Ferwerderadiel, één in Wânswert en één in Ferwert bij het gemeentehuis. Schroom niet en laat je verrassen. Zie voor meer informatie de Flyer.

Ga het meemaken!
Wees w
elkom bij de opening van het eerste zonnedak in Ferwerderadiel!

Voortgang project ‘Samen Zon’                                                 8 oktober 2017

De afgelopen maanden hebben we als coöperatie niet stil gezeten, ondanks dat u weinig van ons heeft gehoord.
Hieronder een kort verslag over de voortgang.

 • Realisatie zonnedak fam. Spoelstra
  De plaatsing van de 200 zonnepanelen op het dak van de fam. Spoelstra Skettersdyk 9 te Wânswert zal door FDB Techniek uit Sint Annaparochie worden uitgevoerd. Vanwege de zomerperiode waarin de toezegging van de financiële ondersteuning werd vertraagd, hebben de werkzaamheden tijdelijk stil gelegen. De afgelopen dagen zijn er gelukkig weer nieuwe ontwikkelingen geweest. Volgens plan worden deze maand de zonnepanelen op het dak van de Fam. Spoelstra geplaatst. De werkzaamheden in augustus door Liander verliepen volgens plan, zodat het voorwerk klaar is.

Ben je benieuwd? Kom tussen 23 oktober en 30 oktober gerust even kijken op Skettersdyk 9 in Wânswert .

 • Sterkte berekening fam. Tacoma Jislum
  Voor een 2de locatie in Jislum wordt er een sterkte berekening uitgevoerd. Het betreft hier het agrarische bedrijf van de fam. Tacoma, Hikkaarderdyk 25 te Jislum. De sterkte berekening is om definitief te kunnen vaststellen dat er 150 zonnepanelen op het dak geplaatst kunnen worden. Wanneer er geen aanpassingen nodig zijn kan ook hier worden gestart. Er zijn al een aantal zoncertificaten verkocht. Wie belangstelling heeft om hier aan deel te nemen kan contact met ons opnemen!
 • Andere ontwikkelingen
  Het bestuur heeft gesprekken met een aantal dakeigenaren die hebben aangegeven belangstelling te hebben om mee te doen in het project ‘Samen Zon’. Zodra hierover meer bekend is laten wij dat weten.

  SamenZONderAsbest
  Twee weken geleden was er een persbijeenkomst in Burdaard bij de broers Sinnige, Wânswerterdyk 37 te Burdaard.
  SamenZONderAsbest is een mooi samenwerkingsproject met de broers Sinnige, Ecoop, LTO-Noord en Provincie Fryslân en Energiecoöperatie Mei-inoar Grien als betrokken partij voor het project ‘Samen Zon’ van de postcoderoos.
  De boer verruilt zijn asbestdak voor zonnepanelen. Dit betekent dat we weer een dak hebben waarop 200 zonnepanelen komen te liggen en dat bewoners uit Burdaard en omgeving zoncertificaten kunnen kopen en hierdoor meedoen met de postcoderoosregeling.

  Voor meer informatie kijk op www.samenzonderasbest.nl
  Zijn er vragen of wilt u informatie over de mogelijkheden om mee te doen met het project ‘Samen Zon’ neem dan contact op via de mail mei.inoargrien@gmail.com

Jan van der Meer
Hilly Hoitema

SamenZONderAsbest!
Een mooi samenwerkingsproject, met de broers Sinnige uit Burdaard, Energiecoöperatie Mei-inoar Grien, Ecoop, SamenZONderAsbest, LTO-Noord en Provincie Fryslân

BURDAARD Zonnepanelen van het dorp op het boerderijdak, in plaats van het na 2023 verboden asbest. Dat stimuleert de provincie met een win-win-subsidieregeling.
Lokale energiecoöperaties kunnen vanaf volgende week samen met de eigenaars van asbestgedekte boerderijen putten uit een pot van 150.000 euro. Tweederde is voor een bijdrage in de kosten van asbestsanering (4,50 euro per m2), de rest is bedoeld voor de projectkosten van deelnemende coöperaties.

Via de coöperatie worden de leden in de ‘postcoderoos’, onder wie de boer, door middel van het recht van opstal samen voor 15 jaar eigenaar van de zonnepanelen. De boer kan ook nog aanspraak maken op rijkssubsidie voor het weghalen van de asbestplaten (ook 4,50 per m2).

,,De sanearring kin dan suver kosteneutraal’’, zegt voorzitter Trienke Elshof van LTO-Noord. Deelnemende boeren krijgen net als de dorpelingen ook nog vrijstelling van energiebelasting op de door henzelf opgewekte stroom.

Gedeputeerde Michiel Schrier (milieu, SP) presenteerde de lucratieve stimuleringsmaatregel gisteren in de stelpboerderij van de familie Sinnige in Burdaard. Op de zuidkant ligt 500 vierkante meter asbest, dat over enkele jaren taboe is.

Arjan Sinnige heeft zitten rekenen: ,,Wij kijken als jonge ondernemers eerst naar de euro’s en dan naar duurzaamheid. Met deze subsidie valt het goed samen.’’

Het Burdaarder stelpdak zal met de panelen van de nu 25 leden tellende coöperatie Meiïnoar Grien straks goed zijn voor zo’n 60.000 kilowattuur elektriciteit. Met de totale subsidiepot van SamenZONderasbest kunnen op deze manier provinciebreed 20 projecten met maximaal 2,7 miljoen kWh zonnestroomproductie tot stand komen. Dat is het jaarverbruik van duizend huishoudens.

Gedeputeerde Schrier verwacht veel animo en zinspeelt al op opschaling van de regeling. ,,Er zijn al tachtig energiecoöperaties in Friesland. En tal van boerderijen moeten nog van het asbest af.’’

Voor de melkveehouderij zijn er meer pluspunten, zegt LTO-voorzitter Elshof. ,,Wy ha sinnepanielen leaver op it tek as yn de greiden. Natuer en diken snoepe de lânbou al genôch romte ôf. Boppedat krije doarpsminsken sa in bining mei de pleatsen der omhinne. Dêr hat ús sektor wol ferlet fan.’’

Bron: LC willem bosma

Het project Samen Zon gaat van start!

In dit project gaan wij voor lagere energiekosten door samen lokaal en duurzaam energie op te wekken. Bent u benieuwd wat ‘Samen Zon’ voor uw vereniging kan betekenen?
‘Samen Zon’ in het kort Energie Coöperatie Mei-Inoar Grien gaat op een drietal agrarische bedrijven in Wânswert, Jislum en Marrum zonnepanelen plaatsen. Op elk van de drie daken komen 200 zonnepanelen. U kunt al meedoen vanaf € 99,- en u krijgt dan één zonnepaneel. Voor de energie die we met elkaar opwekken krijgt u een korting op uw energienota. Bent u benieuwd hoeveel en hoe dit werkt? Kom dan naar één van onze voorlichtingsavonden:
25 januari om 20:00 uur in het dorpshuis De Nije Tille, Ringweg 21 te Marrum.
1 februari om 20.00 uur in het dorpshuis Eldorado, De Buorren 1 te Wânswert.